Werk aan de winkel…

Het is er dan toch nog door, in waarschijnlijk de laatste ministerraad van Balkenende 2:

Bron: www.minaz.nl

Persbericht ministerraad
30 juni 2006
OVERHEIDSWEBSITES ZO SNEL MOGELIJK VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK
Rijksoverheidswebsites worden toegankelijk voor alle gebruikers, inclusief mensen met een (visuele) handicap. Hiervoor gelden de webrichtlijnen voor overheidssites als uitgangspunt. Per 1 september 2006 zullen alle nieuwe rijksoverheidssites aan die voorschriften voldoen. De centrale (corporate) internetssites van de ministeries worden momenteel al aangepast. Overige – al bestaande – rijksoverheidssites zullen eveneens zo snel mogelijk worden aangepast. Uiterlijk in 2010 moeten alle rijkswebsites voldoen aan de webrichtlijnen. Om dit te realiseren zal worden samengewerkt met (belangen)organisaties zoals de stichting Waarmerk Drempelvrij. De ministerraad heeft hiermee ingestemd.
Tien overheidssites worden met voorrang aangepast. Het gaat hier om een lijst met internetsites die is samengesteld door de Federatie Slechtzienden en Blindenbelang en de Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad. De sites – waaronder www.invoeringwmo.nl, www.kennisnet.nl en www.toeslagen.nl – worden zo spoedig mogelijk aangepast.
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat slechts een klein percentage van overheidswebsites toegankelijk is. Tegelijk loopt steeds meer overheidsdienstverlening en –informatie via internet. Daarom wil het kabinet het internet toegankelijk maken en houden voor alle gebruikers. Bewindspersonen zijn verantwoordelijk voor de eigen websites en de websites, die in opdracht van hun ministerie worden gebouwd. Zij zullen dus ook zelf de veranderingen doorvoeren.
Niet alleen rijksoverheid is bezig met het toegankelijk maken van de overheidswebsites.
In april j.l. hebben de gemeenten, provincies, waterschappen en kabinet een verklaring ondertekend, waar de toegankelijkheid van overheidswebsites deel van uitmaakt.
RVD, 30.06.2006

De titel van dit artikel zegt genoeg :-)…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *